KĘPNO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

Z przyjemnością informujemy, że na terenie Powiatu Kępińskiego funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej, który funkcjonuje w pięciu lokalizacjach, według harmonogramu jak niżej.

HARMONOGRAM:

Chcąc skorzystać z porady, należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu: tel. 503-893-364.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej Fundacja Honeste Vivere przygotowała otwarte wykłady/szkolenia dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego.

Poniżej prezentujemy harmonogram wraz z tematami oraz linkami do przedmiotowych szkoleń.

Jednocześnie uprzejmie wskazuję, że chęć dołączenia do wybranego szkolenia jest dobrowolna i ilość osób jest nieograniczona. Więc nie ma potrzeby prowadzenia zapisów -wystarczy po prostu kliknąć w link aby dołączyć do spotkania 🙂

Udział w zajęciach będzie odbywał się przy pomocy platformy Teams.

Celem zalogowania się na konkretne szkolenie należy skopiować link z tabeli do przeglądarki. Platforma Teams nie wymaga posiadania aplikacji, jedynym wymogiem jest wpisanie imienia i nazwiska lub Nicku.

Platforma Teams jest obsługiwana przez każdą z przeglądarek za wyjątkiem Mozilla Firefox.

Logowanie się na konkretne szkolenie jest możliwe najwcześniej na 5 min przed rozpoczęciem każdego spotkania

SZKOLENIA CZERWIEC

Lp. Data szkolenia Godzina rozpoczęcia Temat Program
1 29.06.24 r. 15.00 Testament jak napisać żeby był ważny Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc2MDUyMTctNzMxMC00MTNiLWExMjAtNWJiYzlkMjU5MjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

2 29.06.24 r. 16.00 Niezdolność do pracy – kiedy mogę liczyć na pomoc Państwa Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MxNWVlYWYtM2Q5Ny00ZmZkLWE0NTUtZDU1NTZhMWQ0NDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału!

 

 

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej fundacja opracowała dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego w 2024 roku następujące e-poradniki/ e-booki z różnej dziedziny/tematyki prawa:

Dziedziczenie

Fundusz alimentacyjny

Niezdolność do pracy

Testament – jak napisać żeby był ważny

 

 

 

Po więcej informacji zapraszamy pod: https://www.powiatkepno.pl/pozostale/nieodplatna_pomoc_prawna 

Zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej finansowane jest ze środków Powiatu Kępińskiego.