Program 3

3. „Służebność przesyłu – poznaj swoje prawa, obowiązki i możliwości”

Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe – wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.

Ogromna większość urządzeń przesyłowych wybudowanych na prywatnych gruntach ma nieuregulowany status prawny. Z tego też powodu przedsiębiorstwa przesyłowe czerpią pokaźne zyski kosztem właścicieli nieruchomości. Sytuacja taka wynika z niskiej świadomości społecznej, odnośnie instytucji służebności przesyłu, wprowadzonej do polskiego systemu prawnego w sierpniu 2008 r., w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się.

Przygotowane przez prawników specjalizujących się w dziedzinie służebności przesyłu warsztaty, mają na celu przybliżenie uczestnikom tej instytucji oraz zaznajomienie ich z aktualnymi regulacjami dotyczącymi tejże służebności.
Tematyka szkoleń obejmuje: objaśnienie istoty instytucji służebności przesyłu, przedstawienie istotnych elementów umów o ustanowienie służebności przesyłu, wyjaśnienie różnic między pojęciem odszkodowania a wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości oraz przedstawienie możliwości sądowego i polubownego dochodzenia swoich praw.

Pozostałe programy:

1. Fundacja Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

2.  Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie prawne

4. Niesienie prawnej i psychologicznej pomocy ofiarom wypadków drogowych

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.