O Fundacji

Fundacja Honeste Vivere jest ogólnopolską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie. Głównym celem naszej działalności jest kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa.Nasze działania skierowane są m.in. do osób fizycznych, w szczególności do grup społecznych o najsłabszym dostępie do usług prawniczych.

Samorządy zainteresowane nieodpłatną pomocą prawną świadczoną przez Fundację na rzecz mieszkańców, zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia możliwości współpracy.

Ponadto, Fundacja swoimi działaniami promuje również ideę przedsiębiorczości w społeczeństwie oraz zapewnia pomoc prawną przedsiębiorcom. Za cel postawiliśmy sobie zwiększenie konkurencyjności, wzmocnienie potencjału oraz wsparcie rozwoju gospodarczego przedsiębiorców, w szczególności mikro oraz małych przedsiębiorstw.

Celem Fundacji jest także niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich powrotu do zdrowia.
Fundacja działa również na polu ochrony praw konkurencji i konsumenta, oferując wsparcie działań powiatu oraz powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie ochrony tychże praw.