Program 4

4. Niesienie prawnej i psychologicznej pomocy ofiarom wypadków drogowych

Fundacja Honeste Vivere  niesie pomoc prawną, finansową, rzeczową i psychologiczną poszkodowanym w wypadkach drogowych.  Pomaga zdobyć finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym. Z fundacją współpracują prawnicy, psychologowie oraz specjaliści z dziedziny komunikacji i wypadków drogowych.
Pomoc ofiarom wypadków opierać będzie się na analizie okoliczności konkretnych zdarzeń drogowych oraz dokumentów dostarczonych przez poszkodowanych. Na podstawie tych danych formułowane będą wskazówki do dalszego postępowania. Ofiary wypadków otrzymają niezbędną pomoc, w szczególności w zakresie formułowania roszczeń odszkodowawczych do sprawców wypadków bądź zakładów ubezpieczeniowych.

Specjaliści z dziedziny odszkodowań zapewnią ofiarom możliwość dochodzenia swoich roszczeń zarówno polubownie jak i w drodze postępowania.

Ponadto Fundacja ze środków stanowiących jej majątek, finansować będzie pomoc rehabiltacyjną poszkodowanym w wypadkach w celu ich powrotu do zdrowia. Na szczególną pomoc mogą liczyć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których sytuacja materialna nie pozwala pokryć niezbędnych kosztów leczenia i rehabilitacji.

Pozostałe programy:

1. Fundacja Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

2.  Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie prawne

3. „Służebność przesyłu – poznaj swoje prawa, obowiązki i możliwości”

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.