Program 1

1. Fundacja Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Fundacja Honeste Vivere oferuje wsparcie działań powiatu na polu ochrony praw konkurencji i konsumenta. Naszym celem jest wspieranie i uzupełnianie działalności powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie i w formach zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami powiatów.

Działania Fundacji w tym zakresie obejmują:

Pozostałe programy:

2.  Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie prawne

3. „Służebność przesyłu – poznaj swoje prawa, obowiązki i możliwości”

4. Niesienie prawnej i psychologicznej pomocy ofiarom wypadków drogowych

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.