Program 2

2) Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie prawne

Fundacja Honeste Vivere obejmuje swoim wsparciem  mikro oraz małe przedsiębiorstwa. Udzielanie wsparcia prawnego przedsiębiorcom ma na celu wzmocnienie potencjału ich przedsiębiorstw.
W ramach działań skierowanych do przedsiębiorców Fundacja organizuje cykle warsztatów i szkoleń dotyczących istotnych kwestii prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw. Obejmują one informacje z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, informacje z zakresu prawa cywilnego, w szczególności dotyczące zobowiązań, prawa administracyjnego w tym zagadnienia z zakresu praw ochrony konkurencji, a także prawa podatkowego oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

W ramach warsztatów przedsiębiorcy dowiadują się również jak dochodzić swoich praw, zarówno na drodze polubownej jak i sądowej oraz w jakich instytucjach mogą uzyskać niezbędną pomoc.
Jednocześnie Fundacja ułatwia wsparcie doradcze w konkretnych problemach poprzez współpracę z kancelariami prawnymi.

Pozostałe programy:

1. Fundacja Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

3. „Służebność przesyłu – poznaj swoje prawa, obowiązki i możliwości”

4. Niesienie prawnej i psychologicznej pomocy ofiarom wypadków drogowych

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.