KALISZ

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Z przyjemnością informujemy, że na terenie Miasta Kalisza funkcjonują dwa punkty: punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują według harmonogramu jak niżej.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w punkcie usytuowanym w Kaliszu w lokalu przy ul Górnośląskiej 10, 62-800 Kalisz:

– od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w punkcie usytuowanym w Kaliszu przy ul. Babina 1 ( Centrum Organizacji pozarządowych), 62-800 Kalisz:

– w poniedziałki, środy, czwartki oraz piątki w godz. 12:20-16:30;

– we wtorki w godz. 13:00-17:00.

W punktach pomocy porad udzielają: radca prawny/doradca obywatelski Małgorzata Dycha-Kasprowicz, adwokat/ doradca obywatelski Martyna Tyrakowska oraz adwokat Karina Sobczak.

Chcąc skorzystać z porady, należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu  (62) 765 44 88 lub 515 804 439 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza: 7:30- 15:30.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Po więcej informacji zapraszamy pod: https://www.kalisz.pl/

Dodatkowo w ramach działań z zakresu edukacji prawnej fundacja opracowała następujące e-booki dla Miasta Kalisza:

poradnik nt. rozwodu

poradnik nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej finansowane jest ze środków Miasta Kalisza.