SZTUM

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

Z przyjemnością informujemy, że na terenie Powiatu Sztumskiego funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej wraz ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa usytuowany jest w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń oraz czynny jest:

– od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-11:30.

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa porad udziela radca prawny/ doradca obywatelski Marek Sobociński.

Chcąc skorzystać z porady, należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu: tel. (55) 276-22-50.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Po więcej informacji zapraszamy pod: https://bip.powiatsztumski.pl/1559.html

Dodatkowo w ramach działań z zakresu edukacji prawnej fundacja opracowała następujące e-booki dla powiatu:

poradnik nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

poradnik nt. rozwodu

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane jest ze środków Powiatu Sztumskiego.

Ulotka Powiat Sztumski